onsdag 12 september 2012

QSL från Radio Andina, Pongo K'asa 1390 kHz

Den 25 juli hördes exotiskt tal och musik med relativt bra styrka på 1390 kHz. Bolivia hade hörts ett flertal gånger under sommaren, och denna natt hade jag redan konstaterat att  R Bendita Trinidad, El Alto på 1539,991 gick med  bra styrka vid 01z. Så jag letade efter tecken på att även 1390 skulle vara från det hållet.

Bekräftelse på att det var Radio Andina, Pongo K'asa i Depto Cochabamba, Bolivia kom från Thomas Nilsson, som i sin tur fått tipset från Martti Karimies.

Men det stora och avgörande jobbet för att jag nu får ett trevligt QSL från denna spännande station har gjorts av Henrik Klemetz. Stort tack Henrik!

Henrik berättar:  att det största tacket egentligen skall riktas till  Rogildo Fontenelle Aragão, som är en brasiliansk DX-are men som arbetat i Cochabamba av och till under senare år, och som sedan länge är känd på stationen.  Han har fixat QSL från Cochabamba - bara Cochabamba - sedan 1983. Och det är Rogildo som tagit fram special-QSL:et, men det är Victor Pacheco på stationen som undertecknat kortet.