måndag 2 april 2012

QSL från 1390 kHz Radio Fé, ChiclayoDet är tack vare Henrik Klemetz som jag den här gången rapporterar om ett trevligt QSL.

Utan hans detektivarbete hade inget QSL utfärdats på min inspelning av en religiös station på 1390,058. Stationen har åtminstone varit synlig ganska ofta, men sällan har styrkan varit tillräcklig för "artbestämning".

Den 22 mars var dock signalen användbar, och tillsammans med information från såväl Fredrik Dourén som Torolf Johnsson, så var saken klar. Det handlade om OCU1G Radio Fé 1220 AM med reläsändare i Chiclayo som sänder med 900 watt (enligt info via Henrik). Och den 31 mars kunde jag dessutom själv höra ett "Radio Fé" anrop på heltimmen 04.00z.

Henrik jobbade vidare på denna station, och idag kunde han bjuda på en mailadress som gick till Pastor Josué Huamán. Henrik hade pratat med pastorn på hans mobiltelefon, och "preparerat" honom såtillvida att han var införstådd med att vi var några individer i Sverige som väldigt gärna ville ha en bekräftelse från honom att vi hört Radio Fé på 1390 kHz.

Och det tog inte många minuter från det att rapporten skickats, till det att den efterlängtade verifikationen kom i mailboxen.