lördag 14 februari 2009

Google-översättning

Den 25 februari hörde jag 730 07.00 XEX México DF och nedtecknade en ramsa som jag uppfattade 06.59 (se loggen det datumet). Här kommer den spännande översättningen...

"Påskafton havsrudefiskar i detta bäst när stora femton docando en största och kraftfull i universum ... ... heliga stora stora stadion ... denna lördag vid tre på eftermiddagen, en varm
stor helgedom i kolon Avenida Revolution 153 ... mellan utan palisco"

Angående "havsrudefiskar" så säger Wikipedia bla följande:

Rödbraxen (tillhör familjen havsrudefiskar lever bentopelagiskt kustnära över bottnar med block, grus eller sand ned till 250m. Den har återfunnits på Atlantens östsida från Brittiska Öarna söderöver förbi Gibraltar vidare längs Afrikas kust ned till 15°N samt i Medelhavet. På Atlantens västsida återfinns den från New York söderöver ned till Argentina inklusive kusterna vid Karibiska havet och Mexikanska Golfen.

Inga kommentarer: