lördag 15 maj 2010

QSL från 1560 kHz Radio Adventista Panamá


Början av oktober 2009 var en trevlig period för en LA-DX:are. Loggen är numera väldigt omfattande efter idogt genomlyssnande av alla inspelade filer. 1560 kHz bjöd på två identifierade stationer den 2 oktober vid sunrise. Den ena Santa María de la Paz Radio i Medellín. Den andra Radio Adventista "La Voz de Esperanza" i Panamá. Ytterligare två Panamá är noterade denna morgon.

Nu har ett QSL kommit från Radio Adventista i elektronisk form tillsammans med några välkända bilder på kanalen. V/s: Elbia de Díaz
Productora de radio y television

Inga kommentarer: