lördag 23 januari 2010

Beyond a Reasonable Doubt

Nu har jag med hjälp av Tarmo Kontro övertygande loggat 4QD Emerald på 1548 kHz. Inte bara en gång, utan flera gånger. Inte starkt, men med tillräckligt stark signal för att det utan rimligt tvivel går att fastställa signalens ursprung. Hemvisten är kring 1548,011, där den fladdrar fram och åter i mer eller mindre regelbundna mönster.

Det är en solitär signal med ett mycket karakteristiskt beteende. Och sannolikheten för att en helt annan station skulle finnas på exakt samma plats i etern, och uppträda på exakt samma märkliga sätt är ganska liten. För att inte säga försumbar.

Jag har alltså flera långa inspelningar som följer signalen. Den dag som jag fått starkast signal är den 8 januari. Då var den under en ganska lång period runt -100 till -103 dBm, och då var bakgrundsbruset nere på mycket låg nivå (ca -145 dBm).

En så pass stark signal innehåller normalt tillräckligt mycket information för att kunna få fram läsbar information, särskilt som det omkringliggande bruset är väldigt lågt. Det återstår att se om jag får fram något vettigt...

Det är dock flera stationer som är starkare i grannskapet. Förutom några UK , så finns även Deutsche Welle och Kuwait. Alla med bra signalstyrka då och då.

Notera att frekvenserna på skärmdumparna visar 2 Hz för lågt i mina inspelningar.

Och så blir i alla fall jag nyfiken på stationen som har c/d ca 14.30 UTC på cirka 1548,002 (lite drygt).

Nu filosoferar jag bara: Om en station slår igen 14.30 UTC, och vi gör det traditionella antagandet att c/d är vid midnatt lokal tid, så får vi time zone UTC +09:30, dvs Australian Central Standard Time. Men å andra sidan kan ju stationen så klart slå igen tidigare på kvällen lokal tid. Men det skulle vara roligt att få veta vad signalen kommer ifrån. Tycker jag i alla fall. De båda filipinerna DXRJ-1476 och DZME-1530 gick med ungefär samma styrka/lite bättre än 4QD denna dag. JOQR-1134 har jag aldrig hört så starkt.

Tack Perseus!

Inga kommentarer: