måndag 2 juli 2012

Israel och mycket, mycket mer på FM

Juli började formidabelt både vädermässigt, och beträffande FM-konds. Det började 12.35z hos mig, och fortsatte med oförminskad kraft så länge jag orkade vara vaken. Och även tidigt morgonen därpå (2 juli) så var det full fart igen/fortfarande.

Noterbart är att mellersta östern kom igenom med några Israelstationer plus ytterligare flera intressanta stationer, bl.a. tent 88,5 MHz PSE Najah FM, Nablus/An-Najah University, då det inte finns så mycket annat att välja på. Listan på idade och tent stationer från öppningen mot mellersta östern blev sensationellt lång. Åtminstone anser jag det.

Intressant är att även förra året nästan på dagen när (29 juni), så hördes samma Israelstationer på Dalarö.

Loggen kommer nog att bli präktigt omfångsrik med tiden.

Här är loggen från den 1 juli

Här är loggen från den 2 juli
Inga kommentarer: