torsdag 31 december 2009

En timme med KBRW 680 kHz


Perseus Markers-funktionen är en trevlig bekantskap. Den loggar kontinuerligt upp till 8 st markerade frekvenser. Den datorkunnige kan bearbeta informationen och tex få fram diagram som visar signalstyrka över tiden.

Nils Schiffhauer har skrivit ett bra dokument som på ett pedagogiskt sätt visar hur man kan gå tillväga för att fixa sådana diagram.

Detta är mitt första försök. En timme med KBRW 680 nu i eftermiddag. Som synes en signal som fadar kraftigt och stundtals kravlar sig över hörbarhetströskeln på denna frekvens med mycket stök och stoj i grannskapet på norrantennen. På en lugnare frekvens hade stationen varit mycket lättare att höra med tanke på signalstyrkan.

Thomas Nilsson kompletterar Schiffhauers information med anvisningar på svenska och engelska om hur man fixar dessa diagram, och nu även med fler än 1 frekvens här på Thomas egen utmärkta hemsida.

Inga kommentarer: