onsdag 25 mars 2009

Min Perseus är "frisk" igen

Tack vare Nico Palermo, Perseus fader, så tillfrisknade min rx på ett litet ögonblick. Jag hade mailat WoodBoxRadio mitt problem, eftersom det var där jag hade köpt min Perseus. Nico blev tillfrågad, och han såg ganska omgående vad "felet" var. Läs hans kommentar:

"Hi Anders,
from the two pictures you sent to Giuseppe it looks indeed that the second has a higher noise.
Nevertheless in the second picture it also look like that the Noise Blanker control has been set almost to the maximum and this can effectively increase the noise if in the band you have recorded (which is very wide as you have selected the 2 MS/s sampling rate) there are other high level signals.
In the picture you have sent this cannot be excluded as the span you are using is 100 Hz wide and there could be strong signals not shown in the main spectrum display which could overload the noise blanker and create the observed noise.

I suggest to make the same test excluding the noise blanker. In this case the noise floor in playback mode should be the same (within 1/2 dB) you have when recording.

Regards,
Nico Palermo"

Kolla och jämför bilderna från den 21 och 22 mars nedan, som visar 1470 kHz, där syns tydligt att reglaget "NB lev" är nästan uppe i toppen, och där ska det absolut inte vara. Även reglaget till vänster om NB lev, dvs "AVG Sec" ligger i toppen. Tydligen har jag oavsiktligt kommit åt dessa reglage, och inte heller insett att detta kunde vara orsaken.

Inga kommentarer: